Stresas: tikslai, užduotys, prasmė, resursai

  Stresas: tikslai, užduotys, prasmė, resursai

  Stresas: tikslai, užduotys, prasmė, resursai

  Vedantysis gydytojas – aukščiausios kategorijos psichologas Vitalij Bogdanovič (Rusija, Sankt Peterburg), autorinės mokyklos „Себе и людям“ įkūrėjas ir vadovas

  Seminaras skirtas plačiam dalyvių ratui.

  Dirbsime dviem kryptimis — asmenine ir metodine. Dalyviai, asmeniniame plane, galės įvertinti savąjį atsparumą stresui, įvaldyti savireguliacijos metodus ir išdirbti efektyvios adaptacijos strategiją esant įtemptoms stresinėms situacijoms.

  Programa

  Streso nustatymas:

  Teigiamas ir neigiamas stresas.

  Streso fazės.

  Streso simptomai (fiziniai, psichiniai, elgesio, emociniai).

  Streso priežastys:

  Vidiniai asmeniniai (mąstymo stiliai, kopijavimas, savarankiškas darbas, asmenybės ypatumai ir k.t.).

  Profesiniai (gyvenimo stilius kompanijoje, dalykinis bendravimas, veiklos intensyvumas ir k.t.).

  Socialiniai – ekonominiai (ekonominės ir socialinės krizės).

  Stresogeninių faktorių rūšys:

  Faktoriai, kuriuos jūs galite pilnai įtakoti.

  Faktoriai, kuriuos jūs galite paveikti iš dalies.

  Faktoriai, kurių negalite kontroliuoti.

  Darbo metodų specifika su kiekviena faktorių grupe.

  Efektyvios adaptacinės strategijos sukūrimas esant socialinei – ekonominei krizei.