Pinigai. Įsigijimas, išlaikymas. Kas galvoje, tai ir piniginėje

    Pinigai. Įsigijimas, išlaikymas. Kas galvoje, tai ir piniginėje

    vedantysis gydytojas – aukščiausios kategorijos psichologas Vitalij Bogdanovič (Rusija, Sankt Peterburg), autorinės mokyklos „Себе и людям“ įkūrėjas ir vadovas

    Seminaras skirtas plačiam dalyvių ratui.

    Žmogaus vystymosi modelis su jo vidinių vertybių sistema aprašomas kaip spiralė. Mes vystomės spirale. Perėjimas iš vieno vystymosi lygmens į kitą susijęs su naujų sistemos koordinačių priėmimu, arba su taip vadinamojo „susirinkimo taško“ pasikeitimu. Šį momentą visada lydi konfliktai ir problemos santykiuose su supančiuoju pasauliu. Tai vyksta, nes tuo momentu mūsų vystymasis laikinai atsiremia į akligatvį, ir mums sunku suderinti pilnavertį dialogą su mus supančiaisiais. Skirtingos vertybės, būdingos  tam tikriems žmogaus išsivystymo lygmenims, sukelia motyvacijos, informacijos analizės būdų, savo gyvenimo organizavimo skirtumus, čia ir gimsta skirtingi elgesio modeliai, kurie ne visuomet adekvatūs pasauliui.

    Negalima žiūrėti į gyvenimą kaip į laimės uždarbį «akordiniu metodu»: visu pajėgumu padirbėjau, laimėjau karą, visus nugalėjau ir viskas gerai. Štai situacija, taigi «toliau» NEbus, nes dirbti dėl «toliau» reikia kasdien, ir už tai kovoti irgi reikia kasdien. Galutinių pergalių nebūna. Finansiniame plane taip pat. Piniguose esanti energija, tiesiogiai susijusi su mūsų vidine jėga. Išanalizavus savo gyvenimą, tampa aišku, jog finansiniai praradimai beveik visada sutampa su gyvybinės jėgos nuosmukio būsenomis, o pajamų prieauglis visuomet sutapo su psicho – energetinio pakilimo periodais. Žmogus sugebantis išlaikyti aukštą energetinį tonusą visose situacijose, klesti, neatsižvelgiant į krizes. Kas ignoruoja naujų papildomų žinių apie finansus įgijimą, tas pasmerkia save nesėkmei.